پارک علم و فناوری گیلان
0
ماه
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه

مانده تا راه اندازی پرتال جدید پارک علم و فناوری گیلان

آدرس : رشت ، میدان انتظام، مجتمع اداری، پارک علم و فناوری گیلان

+۱۳-۳۳۴۶-۱۵-۴۱ : شماره تماس