ورود کاربران English
1393/07/24 نظام ثبت اختراع
نظام ثبت اختراع چيست ؟

ثبت اختراع در كشور بر اساس نظام اعلامي انجام مي شود يعني ادعاي مخترع در صورت عدم درج سابقه ثبت اختراع در كشور ،ثبت مي شود. مدت اعتبار ثبت ورقه ثبت اختراع بنا به تقاضاي مخترع 5، 10، 15، 20 سال مي باشد
Powered by DorsaPortal