۱۳۹۹/۹/۷
ورود کاربران English
خدمات واحد بازاريابي و ارتباطات
 
 • همكاري با واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در زمينه بازاريابي و پروژه يابي و هدايت فعاليت‌هاي آنها
 • كمك به تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهاي تحقيقاتي توليدي و خدماتي
 • كمك به جلب سرمايه گذاري در پارك
 • همكاري در ايجاد شبكه همكار و برقراري ارتباط به سازمانها و شركتهاي توليدي و خدماتي و موسسات ذيربط
 • برقراري ارتباطات مناسب و جلب مشاركتهاي مالي از نهادهاي استاني براي حمايت مالي از واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر
 • جلب نظر و اخذ مساعدتهاي مالي و تجهيزاتي موسسات علمي و فني بين‌المللي و پيگيري براي انعقاد تفاهمنامه و توافقنامه‌هاي مربوط
 • بررسي نيازهاي بازار تحقيقات و فناوري در منطقه
 • برقراري ارتباط با صنايع و مراكز اقتصادي اعم از بخش دولتي و غير دولتي جهت دريافت نيازهاي تحقيقاتي و پروژه‌هاي مورد نياز آنها
 • ايجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به منظور دريافت پروژه‌هاي خاتمه يافته و بهره‌ برداري‌ واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر از نتايج مزبور
 • تهيه و تدوين ليست پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز كشور و تشويق و ترغيب واحدهاي فناور جهت اجراي پروژه‌هاي مزبور
 • معرفي واحدهاي فناور به سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از نوآوران جهت تامين منابع مالي
 • شناسايي و فراهم آوردن زمينه‌هاي انتقال و جذب فناوريهاي روز خارجي جهت رفع نياز صنايع كشور توسط واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در پارك
 • كمك در قيمت گذاري دانش فني
 • همكاري در برگزاري نمايشگاه ها و سمينارها و شركت دادن واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در آنها
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal