۱۳۹۹/۹/۷
ورود کاربران English
معرفي

 


دفتر جذب و پذيرش با ارائه اطلاعات و راهنمايي به افراد حقيقي و حقوقي صاحب ايده و طرحهاي نوآور،يكي از بخشهاي مهم پارك مي باشد.در اين دفتر حمايتها و خدمات مركز رشد/ پارك ،ساختارهاي حمايتي از فعاليتهاي كارآفريني و ... صورت گرفته و از اين طريق افراد داراي ايده هاي فناورانه جذب مي گردند.
واحد جذب و پذيرش مستقر در مراكز تابعه پارك شامل شهرستانهاي بندر انزلي،آستانه اشرفيه،رودبار،رودسر و آستارا نيز با ارائه اطلاعات لازم ،مراجعين را در رابطه با نحوه ورود به مجموعه مركز رشدو ساختارهاي حمايتي مركز رشد راهنمايي مي نمايد.
 ساختارهاي حمايتي مركز رشد در دو بخش زير پيش بيني شده است:
 

 دوره رشد مقدماتي

 واحدهايي كه در شناسايي ايدة محوري ابهاماتي داشته و يا جهت تكميل تيم كاري خود نياز به زمان داشته باشند، مي‌توانند به عنوان هسته‌ فناور براي ورود به دورة رشد مقدماتي اقدام كنند. مدت دوره‌ رشد مقدماتي شش ماه است كه با شرايط ويژه‌ مي‌تواند تا سه ماه ديگر تمديد شود. هسته‌هاي فناورمستقر در اين دوره، با برخورداري از نيازهاي اولية يك واحد تحقيقات ـ توسعه‌اي، موظف‌ به شناسايي و تثبيت ايدة محوري، تكميل تيم كاري و نيروي انساني مورد نياز يك موسسة خصوصي و ثبت حقوقي شركت، به منظور انتقال به دورة رشد مي‌باشند.

 

 دورة رشد

 واحدهاي متقاضي استقرار در مركز رشد، چنانچه شرايط پذيرش را داشته باشند، مي‌توانند براي ورود به دورة رشداقدام كنند. در صورت پذيرش درخواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره، داشتن ماهيت حقوقي و يا در مرحله ثبت شركت/مؤسسه مي‌باشد. مدت دوره‌هاي رشد حداكثر سه سال است كه با شرايط ويژه‌ مي‌تواند تا دو سال ديگر تمديد شود.
 ارائة خدمات در قبال پرداخت هزينه و بر اساس تعرفه‌هاي مصوب صورت مي‌گيرد.
 

الزامات ورود به دوره رشد شامل:

  • داشتن ايدة محوري مناسب
  • تركيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينة فعاليت واحد
  •  ارائة برنامة كاري متكي بر شناخت بازارBusiness Plan

 
زمينه هاي تخصصي پذيرش در مركز رشد:

كليه ايده ها و طرح هاي مبتني بر فناوري در زمينه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ،زيست فناوري،مكاترونيك،مواد ،صنايع جانبي و تكميلي كشاورزي،دامپروري،شيلات،گياهان دارويي،طرح هاي نوين گردشگري،روستايي و كشاورزي قابل حمايت در مركز رشد مي باشند.

 
 
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal