ورود کاربران English
عنوان صفحه
فهرست جديد كالا و خدمات دانش بنيان
.

 قابل توجه كليه واحدهاي فناور و شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري گيلان
«فهرست جديد كالا و خدمات دانش بنيان  »
همانگونه كه مستحضريد فرآيند ارزيابي شركتهاي دانش بنيان بر اساس "آيين نامه ارزيابي شركتهاي دانش بنيان"  و ((فهرست كالا و خدمات دانش بنيان)) مصوب كار گروه ارزيابي شركتهاي دانش بنيان انجام ميشود. در طول چند سال گذشته تا كنون چندين بار((فهرست كالا و خدمات دانش بنيان)) بر اساس بازخوردهايي از شركتهاي متقاضي و نظرات متخصصين و صاحبنظران حوزه هاي مختلف، بازنگري شده است.
 بدين وسيله در ادامه فهرست كامل كالا و خدمات دانش بنيان و دسته هاي اصلي و فرعي ارسال ميگردد

تاریخ: 1396/06/25
تعداد بازدید: 177
Powered by DorsaPortal